Make these changes for the JSP

<%@ include file="/WEB-INF/template/include.jsp"%>
<%@ include file="/WEB-INF/template/header.jsp"%>

<%@ include file="template/localHeader.jsp"%>

<openmrs:htmlInclude file="/moduleResources/xforms/formrunner/FormRunner.nocache.js"/>

<div id="main-wrap">

  <div id="sidebar">
    <div>
      <div id="purcformrunner"></div>

      <div id="formId" style="visibility:hidden;">${formId}</div>
      <div id="patientId" style="visibility:hidden;">${patientId}</div>

      <div id="dateTimeSubmitFormat" style="visibility:hidden;">${dateTimeSubmitFormat}</div>
      <div id="dateTimeDisplayFormat" style="visibility:hidden;">${dateTimeDisplayFormat}</div>

      <div id="dateSubmitFormat" style="visibility:hidden;">${dateSubmitFormat}</div>
      <div id="dateDisplayFormat" style="visibility:hidden;">${dateDisplayFormat}</div>

      <div id="entityIdName" style="visibility:hidden;">patientId</div>
      <div id="formIdName" style="visibility:hidden;">formId</div>

      <div id="entityFormDefDownloadUrlSuffix" style="visibility:hidden;">${entityFormDefDownloadUrlSuffix}</div>
      <div id="formDataUploadUrlSuffix" style="visibility:hidden;">${formDataUploadUrlSuffix}</div>
      <div id="afterSubmitUrlSuffix" style="visibility:hidden;">${afterSubmitUrlSuffix}</div>
      <div id="afterCancelUrlSuffix" style="visibility:hidden;">${afterCancelUrlSuffix}</div>
      <div id="externalSourceUrlSuffix" style="visibility:hidden;">moduleServlet/xforms/widgetValueDownload?</div>
      <div id="multimediaUrlSuffix" style="visibility:hidden;">moduleServlet/xforms/multimediaDownload</div>

      <div id="defaultFontFamily" style="visibility:hidden;">${defaultFontFamily}</div>
      <div id="defaultFontSize" style="visibility:hidden;">${defaultFontSize}</div>
      <div id="defaultGroupBoxHeaderBgColor" style="visibility:hidden;">${defaultGroupBoxHeaderBgColor}</div>

      <div id="appendEntityIdAfterSubmit" style="visibility:hidden;">1</div>
      <div id="appendEntityIdAfterCancel" style="visibility:hidden;">1</div>

      <div id="timeSubmitFormat" style="visibility:hidden;">${timeSubmitFormat}</div>
      <div id="timeDisplayFormat" style="visibility:hidden;">${timeDisplayFormat}</div>

      <div id="showSubmitSuccessMsg" style="visibility:hidden;">${showSubmitSuccessMsg}</div>

      <div id="localeKey" style="visibility:hidden;">${localeKey}</div>
      <div id="decimalSeparators" style="visibility:hidden;">${decimalSeparators}</div>
      <div id="formatXml" style="visibility:hidden;">${formatXml}</div>

    </div>
  </div>
</div>

<script language="javascript">

var searchElement;
var conceptSearchElement;
var providerSearchElement;
var locationSearchElement;
var personSearchElement;
var options;

var PurcformsText = {
  file: "<spring:message code="xforms.file" />",
    view: "<spring:message code="xforms.view" />",
    item: "<spring:message code="xforms.item" />",
    tools: "<spring:message code="xforms.tools" />",
    help: "<spring:message code="xforms.help" />",
    newItem: "<spring:message code="xforms.newItem" />",
    open: "<spring:message code="xforms.open" />",
    save: "<spring:message code="xforms.save" />",
    saveAs: "<spring:message code="xforms.saveAs" />",

    openLayout: "<spring:message code="xforms.foropenLayoutms" />",
    saveLayout: "<spring:message code="xforms.saveLayout" />",
    openLanguageText: "<spring:message code="xforms.openLanguageText" />",
    saveLanguageText: "<spring:message code="xforms.saveLanguageText" />",
    close: "<spring:message code="xforms.close" />",

    refresh: "<spring:message code="xforms.refresh" />",
    addNew: "<spring:message code="xforms.addNew" />",
    addNewChild: "<spring:message code="xforms.addNewChild" />",
    deleteSelected: "<spring:message code="xforms.deleteSelected" />",
    moveUp: "<spring:message code="xforms.moveUp" />",
    moveDown: "<spring:message code="xforms.moveDown" />",
    cut: "<spring:message code="xforms.cut" />",
    copy: "<spring:message code="xforms.copy" />",
    paste: "<spring:message code="xforms.paste" />",

    format: "<spring:message code="xforms.format" />",
    languages: "<spring:message code="xforms.languages" />",
    options: "<spring:message code="xforms.options" />",

    helpContents: "<spring:message code="xforms.helpContents" />",
    about: "<spring:message code="xforms.about" />",

    forms: "<spring:message code="xforms.forms" />",
    widgetProperties: "<spring:message code="xforms.widgetProperties" />",
    properties: "<spring:message code="xforms.properties" />",
    xformsSource: "<spring:message code="xforms.xformsSource" />",
    designSurface: "<spring:message code="xforms.designSurface" />",
    layoutXml: "<spring:message code="xforms.layoutXml" />",
    languageXml: "<spring:message code="xforms.languageXml" />",
    preview: "<spring:message code="xforms.preview" />",
    modelXml: "<spring:message code="xforms.modelXml" />",

    text: "<spring:message code="xforms.text" />",
    helpText: "<spring:message code="xforms.helpText" />",
    type: "<spring:message code="xforms.type" />",
    binding: "<spring:message code="xforms.binding" />",
    visible: "<spring:message code="xforms.visible" />",
    enabled: "<spring:message code="xforms.enabled" />",
    locked: "<spring:message code="xforms.locked" />",
    required: "<spring:message code="xforms.required" />",
    defaultValue: "<spring:message code="xforms.defaultValue" />",
    descriptionTemplate: "<spring:message code="xforms.descriptionTemplate" />",

    language: "<spring:message code="xforms.language" />",
    skipLogic: "<spring:message code="xforms.skipLogic" />",
    validationLogic: "<spring:message code="xforms.validationLogic" />",
    dynamicLists: "<spring:message code="xforms.dynamicLists" />",

    valuesFor: "<spring:message code="xforms.valuesFor" />",
    whenAnswerFor: "<spring:message code="xforms.whenAnswerFor" />",
    isEqualTo: "<spring:message code="xforms.isEqualTo" />",
    forQuestion: "<spring:message code="xforms.forQuestion" />",
    enable: "<spring:message code="xforms.enable" />",
    disable: "<spring:message code="xforms.disable" />",
    show: "<spring:message code="xforms.show" />",
    hide: "<spring:message code="xforms.hide" />",
    makeRequired: "<spring:message code="xforms.makeRequired" />",

    when: "<spring:message code="xforms.when" />",
    ofTheFollowingApply: "<spring:message code="xforms.ofTheFollowingApply" />",
    all: "<spring:message code="xforms.all" />",
    any: "<spring:message code="xforms.any" />",
    none: "<spring:message code="xforms.none" />",
    notAll: "<spring:message code="xforms.notAll" />",

    addNewCondition: "<spring:message code="xforms.addNewCondition" />",

    isEqualTo: "<spring:message code="xforms.isEqualTo" />",
    isNotEqual: "<spring:message code="xforms.isNotEqual" />",
    isLessThan: "<spring:message code="xforms.isLessThan" />",
    isLessThanOrEqual: "<spring:message code="xforms.isLessThanOrEqual" />",
    isGreaterThan: "<spring:message code="xforms.isGreaterThan" />",
    isGreaterThanOrEqual: "<spring:message code="xforms.isGreaterThanOrEqual" />",
    isNull: "<spring:message code="xforms.isNull" />",
    isNotNull: "<spring:message code="xforms.isNotNull" />",
    isInList: "<spring:message code="xforms.isInList" />",
    isNotInList: "<spring:message code="xforms.isNotInList" />",
    startsWith: "<spring:message code="xforms.startsWith" />",
    doesNotStartWith: "<spring:message code="xforms.doesNotStartWith" />",
    endsWith: "<spring:message code="xforms.endsWith" />",
    doesNotEndWith: "<spring:message code="xforms.doesNotEndWith" />",
    contains: "<spring:message code="xforms.contains" />",
    doesNotContain: "<spring:message code="xforms.doesNotContain" />",
    isBetween: "<spring:message code="xforms.isBetween" />",
    isNotBetween: "<spring:message code="xforms.isNotBetween" />",

    isValidWhen: "<spring:message code="xforms.isValidWhen" />",
    errorMessage: "<spring:message code="xforms.errorMessage" />",
    question: "<spring:message code="xforms.question" />",

    addField: "<spring:message code="xforms.addField" />",
    submit: "<spring:message code="xforms.submit" />",
    addWidget: "<spring:message code="xforms.addWidget" />",
    newTab: "<spring:message code="xforms.newTab" />",
    deleteTab: "<spring:message code="xforms.deleteTab" />",
    selectAll: "<spring:message code="xforms.selectAll" />",
    load: "<spring:message code="xforms.load" />",

    label: "<spring:message code="xforms.label" />",
    textBox: "<spring:message code="xforms.textBox" />",
    checkBox: "<spring:message code="xforms.checkBox" />",
    radioButton: "<spring:message code="xforms.radioButton" />",
    dropdownList: "<spring:message code="xforms.dropdownList" />",
    textArea: "<spring:message code="xforms.textArea" />",
    button: "<spring:message code="xforms.button" />",
    datePicker: "<spring:message code="xforms.datePicker" />",
    groupBox: "<spring:message code="xforms.groupBox" />",
    repeatSection: "<spring:message code="xforms.repeatSection" />",
    picture: "<spring:message code="xforms.picture" />",
    videoAudio: "<spring:message code="xforms.videoAudio" />",
    listBox: "<spring:message code="xforms.listBox" />",

    deleteWidgetPrompt: "<spring:message code="xforms.deleteWidgetPrompt" />",
    deleteTreeItemPrompt: "<spring:message code="xforms.deleteTreeItemPrompt" />",
    selectDeleteItem: "<spring:message code="xforms.selectDeleteItem" />",

    selectedPage: "<spring:message code="xforms.selectedPage" />",
    shouldNotSharePageBinding: "<spring:message code="xforms.shouldNotSharePageBinding" />",
    selectedQuestion: "<spring:message code="xforms.selectedQuestion" />",
    shouldNotShareQuestionBinding: "<spring:message code="xforms.shouldNotShareQuestionBinding" />",
    selectedOption: "<spring:message code="xforms.selectedOption" />",
    shouldNotShareOptionBinding: "<spring:message code="xforms.shouldNotShareOptionBinding" />",
    newForm: "<spring:message code="xforms.newForm" />",
    page: "<spring:message code="xforms.page" />",
    option: "<spring:message code="xforms.option" />",
    noDataFound: "<spring:message code="xforms.noDataFound" />",

    formSaveSuccess: "<spring:message code="xforms.formSaveSuccess" />",
    selectSaveItem: "<spring:message code="xforms.selectSaveItem" />",
    deleteAllWidgetsFirst: "<spring:message code="xforms.deleteAllWidgetsFirst" />",
    deleteAllTabWidgetsFirst: "<spring:message code="xforms.deleteAllTabWidgetsFirst" />",
    cantDeleteAllTabs: "<spring:message code="xforms.cantDeleteAllTabs" />",
    noFormId: "<spring:message code="xforms.noFormId" />",
    divFound: "<spring:message code="xforms.noFormId" />",
    noFormLayout: "<spring:message code="xforms.noFormLayout" />",
    formSubmitSuccess: "<spring:message code="xforms.formSubmitSuccess" />",
    missingDataNode: "<spring:message code="xforms.missingDataNode" />",

    openingForm: "<spring:message code="xforms.openingForm" />",
    openingFormLayout: "<spring:message code="xforms.openingFormLayout" />",
    savingForm: "<spring:message code="xforms.savingForm" />",
    savingFormLayout: "<spring:message code="xforms.savingFormLayout" />",
    refreshingForm: "<spring:message code="xforms.refreshingForm" />",
    translatingFormLanguage: "<spring:message code="xforms.translatingFormLanguage" />",
    savingLanguageText: "<spring:message code="xforms.savingLanguageText" />",
    refreshingDesignSurface: "<spring:message code="xforms.refreshingDesignSurface" />",
    loadingDesignSurface: "<spring:message code="xforms.loadingDesignSurface" />",
    refreshingPreview: "<spring:message code="xforms.refreshingPreview" />",

    count: "<spring:message code="xforms.count" />",
    clickToPlay: "<spring:message code="xforms.clickToPlay" />",
    loadingPreview: "<spring:message code="xforms.loadingPreview" />",
    unexpectedFailure: "<spring:message code="xforms.unexpectedFailure" />",
    uncaughtException: "<spring:message code="xforms.uncaughtException" />",
    causedBy: "<spring:message code="xforms.causedBy" />",
    openFile: "<spring:message code="xforms.openFile" />",
    saveFileAs: "<spring:message code="xforms.saveFileAs" />",

    alignLeft: "<spring:message code="xforms.alignLeft" />",
    alignRight: "<spring:message code="xforms.alignRight" />",
    alignTop: "<spring:message code="xforms.alignTop" />",
    alignBottom: "<spring:message code="xforms.alignBottom" />",
    makeSameWidth: "<spring:message code="xforms.makeSameWidth" />",
    makeSameHeight: "<spring:message code="xforms.makeSameHeight" />",
    makeSameSize: "<spring:message code="xforms.makeSameSize" />",
    layout: "<spring:message code="xforms.layout" />",
    deleteTabPrompt: "<spring:message code="xforms.deleteTabPrompt" />",

    text: "<spring:message code="xforms.text" />",
    toolTip: "<spring:message code="xforms.toolTip" />",
    childBinding: "<spring:message code="xforms.childBinding" />",
    width: "<spring:message code="xforms.width" />",
    height: "<spring:message code="xforms.height" />",
    left: "<spring:message code="xforms.left" />",
    top: "<spring:message code="xforms.top" />",
    tabIndex: "<spring:message code="xforms.tabIndex" />",
    repeat: "<spring:message code="xforms.repeat" />",
    externalSource: "<spring:message code="xforms.externalSource" />",
    displayField: "<spring:message code="xforms.displayField" />",
    valueField: "<spring:message code="xforms.valueField" />",
    fontFamily: "<spring:message code="xforms.fontFamily" />",
    foreColor: "<spring:message code="xforms.foreColor" />",
    fontWeight: "<spring:message code="xforms.fontWeight" />",
    fontStyle: "<spring:message code="xforms.fontStyle" />",
    fontSize: "<spring:message code="xforms.fontSize" />",
    textDecoration: "<spring:message code="xforms.textDecoration" />",
    textAlign: "<spring:message code="xforms.textAlign" />",
    backgroundColor: "<spring:message code="xforms.backgroundColor" />",
    borderStyle: "<spring:message code="xforms.borderStyle" />",
    borderWidth: "<spring:message code="xforms.borderWidth" />",
    borderColor: "<spring:message code="xforms.borderColor" />",
    aboutMessage: "<spring:message code="xforms.aboutMessage" />",
    more: "<spring:message code="xforms.more" />",
    requiredErrorMsg: "<spring:message code="xforms.requiredErrorMsg" />",
    questionTextDesc: "<spring:message code="xforms.questionTextDesc" />",
    questionDescDesc: "<spring:message code="xforms.questionDescDesc" />",
    questionIdDesc: "<spring:message code="xforms.questionIdDesc" />",
    defaultValDesc: "<spring:message code="xforms.defaultValDesc" />",
    questionTypeDesc: "<spring:message code="xforms.questionTypeDesc" />",
    qtnTypeText: "<spring:message code="xforms.qtnTypeText" />",
    qtnTypeNumber: "<spring:message code="xforms.qtnTypeNumber" />",
    qtnTypeDecimal: "<spring:message code="xforms.qtnTypeDecimal" />",
    qtnTypeDate: "<spring:message code="xforms.qtnTypeDate" />",
    qtnTypeTime: "<spring:message code="xforms.qtnTypeTime" />",
    qtnTypeDateTime: "<spring:message code="xforms.qtnTypeDateTime" />",
    qtnTypeBoolean: "<spring:message code="xforms.qtnTypeBoolean" />",
    qtnTypeSingleSelect: "<spring:message code="xforms.qtnTypeSingleSelect" />",
    qtnTypeMultSelect: "<spring:message code="xforms.qtnTypeMultSelect" />",
    qtnTypeRepeat: "<spring:message code="xforms.qtnTypeRepeat" />",
    qtnTypePicture: "<spring:message code="xforms.qtnTypePicture" />",
    qtnTypeVideo: "<spring:message code="xforms.qtnTypeVideo" />",
    qtnTypeAudio: "<spring:message code="xforms.qtnTypeAudio" />",
    qtnTypeSingleSelectDynamic: "<spring:message code="xforms.qtnTypeSingleSelectDynamic" />",
    deleteCondition: "<spring:message code="xforms.deleteCondition" />",
    addCondition: "<spring:message code="xforms.addCondition" />",
    value: "<spring:message code="xforms.value" />",
    questionValue: "<spring:message code="xforms.questionValue" />",
    and: "<spring:message code="xforms.and" />",
    deleteItemPrompt: "<spring:message code="xforms.deleteItemPrompt" />",
    changeWidgetTypePrompt: "<spring:message code="xforms.changeWidgetTypePrompt" />",
    removeRowPrompt: "<spring:message code="xforms.removeRowPrompt" />",
    remove: "<spring:message code="xforms.remove" />",
    browse: "<spring:message code="xforms.browse" />",
    clear: "<spring:message code="xforms.clear" />",
    deleteItem: "<spring:message code="xforms.deleteItem" />",
    cancel: "<spring:message code="xforms.cancel" />",
    clickToAddNewCondition: "<spring:message code="xforms.clickToAddNewCondition" />",
    qtnTypeGPS: "<spring:message code="xforms.qtnTypeGPS" />",
    qtnTypeBarcode: "<spring:message code="xforms.qtnTypeBarcode" />",
    qtnTypeGroup: "<spring:message code="xforms.qtnTypeGroup" />",
    palette: "<spring:message code="xforms.palette" />",
    saveAsXhtml: "<spring:message code="xforms.saveAsXhtml" />",
    groupWidgets: "<spring:message code="xforms.groupWidgets" />",
    action: "<spring:message code="xforms.action" />",
    submitting: "<spring:message code="xforms.submitting" />",
    authenticationPrompt: "<spring:message code="xforms.authenticationPrompt" />",
    invalidUser: "<spring:message code="xforms.invalidUser" />",
    login: "<spring:message code="xforms.login" />",
    userName: "<spring:message code="xforms.userName" />",
    password: "<spring:message code="xforms.password" />",
    noSelection: "<spring:message code="xforms.noSelection" />",
    cancelFormPrompt: "<spring:message code="xforms.cancelFormPrompt" />",
    print: "<spring:message code="xforms.print" />",
    yes: "<spring:message code="xforms.yes" />",
    no: "<spring:message code="xforms.no" />",
    searchServer: "<spring:message code="xforms.searchServer" />",
    recording: "<spring:message code="xforms.recording" />",
    search: "<spring:message code="xforms.search" />",
    processingMsg: "<spring:message code="xforms.processingMsg" />",
    length: "<spring:message code="xforms.length" />",
    clickForOtherQuestions: "<spring:message code="xforms.clickForOtherQuestions" />",
    ok: "<spring:message code="xforms.ok" />",
    undo: "<spring:message code="xforms.undo" />",
    redo: "<spring:message code="xforms.redo" />",
    loading: "<spring:message code="xforms.loading" />",
    allQuestions: "<spring:message code="xforms.allQuestions" />",
    selectedQuestions: "<spring:message code="xforms.selectedQuestions" />",
    otherQuestions: "<spring:message code="xforms.otherQuestions" />",
    wrongFormat: "<spring:message code="xforms.wrongFormat" />",
    timeWidget: "<spring:message code="xforms.timeWidget" />",
    dateTimeWidget: "<spring:message code="xforms.dateTimeWidget" />",
    lockWidgets: "<spring:message code="xforms.lockWidgets" />",
    unLockWidgets: "<spring:message code="xforms.unLockWidgets" />",
    changeWidgetH: "<spring:message code="xforms.changeWidgetH" />",
    changeWidgetV: "<spring:message code="xforms.changeWidgetV" />",
    changeToTextBoxWidget: "<spring:message code="xforms.changeToTextBoxWidget" />",
    saveAsPurcForm: "<spring:message code="xforms.saveAsPurcForm" />",
    localeChangePrompt: "<spring:message code="xforms.localeChangePrompt" />",
    javaScriptSource: "<spring:message code="xforms.javaScriptSource" />",
    calculation: "<spring:message code="xforms.calculation" />",
    id: "<spring:message code="xforms.id" />",
    formKey: "<spring:message code="xforms.formKey" />",
    logo: "<spring:message code="xforms.logo" />",
    filterField: "<spring:message code="xforms.filterField" />",
    table: "<spring:message code="xforms.table" />",
    horizontalLine: "<spring:message code="xforms.horizontalLine" />",
    verticalLine: "<spring:message code="xforms.verticalLine" />",
    addRowsBelow: "<spring:message code="xforms.addRowsBelow" />",
    addRowsAbove: "<spring:message code="xforms.addRowsAbove" />",
    addColumnsRight: "<spring:message code="xforms.addColumnsRight" />",
    addColumnsLeft: "<spring:message code="xforms.addColumnsLeft" />",
    numberOfRowsPrompt: "<spring:message code="xforms.numberOfRowsPrompt" />",
    numberOfColumnsPrompt: "<spring:message code="xforms.numberOfColumnsPrompt" />",
    deleteColumn: "<spring:message code="xforms.deleteColumn" />",
    deleteRow: "<spring:message code="xforms.deleteRow" />",
    repeatChildDataNodeNotFound: "<spring:message code="xforms.repeatChildDataNodeNotFound" />",
    selectedFormField: "<spring:message code="xforms.selectedFormField" />",
    edit: "<spring:message code="xforms.edit" />",
    find: "<spring:message code="xforms.find" />",
    css: "<spring:message code="xforms.css" />",
    bold: "<spring:message code="xforms.bold" />",
    italic: "<spring:message code="xforms.italic" />",
    underline: "<spring:message code="xforms.underline" />",
    mergeCells: "<spring:message code="xforms.mergeCells" />"
};

function initialize(){

}

function isUserAuthenticated(){
  DWRXformsService.isAuthenticated(checkIfLoggedInCallback);
}

function authenticateUser(username, password){
  DWRXformsService.authenticate(username,password,checkIfLoggedInCallback);
}

function checkIfLoggedInCallback(isLoggedIn) {
  authenticationCallback(isLoggedIn);
}

</script>

<%@ include file="/WEB-INF/template/footer.jsp"%>


Make these changes for the Controller class of that respective JSP

/**
 * The contents of this file are subject to the OpenMRS Public License
 * Version 1.0 (the "License"); you may not use this file except in
 * compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 * http://license.openmrs.org
 *
 * Software distributed under the License is distributed on an "AS IS"
 * basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the
 * License for the specific language governing rights and limitations
 * under the License.
 *
 * Copyright (C) OpenMRS, LLC. All Rights Reserved.
 */
package org.openmrs.module.patientnarratives.web.controller;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;

import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.openmrs.Encounter;
import org.openmrs.Form;
import org.openmrs.api.FormService;
import org.openmrs.api.context.Context;
import org.springframework.validation.BindException;
import org.springframework.validation.Errors;
import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;
import org.springframework.web.servlet.mvc.SimpleFormController;
import org.springframework.web.servlet.view.RedirectView;

/**
 * Provides browser based XForm data entry services.
 *
 * @author Daniel
 *
 */
public class PatientNarrativesSubmitController extends SimpleFormController{

  /** Logger for this class and subclasses */
  protected final Log log = LogFactory.getLog(getClass());

  @Override
  protected Map referenceData(HttpServletRequest request, Object obj, Errors err) throws Exception {
    HashMap<String,Object> map = new HashMap<String,Object>();

      Integer formId = 1; //Integer.parseInt(request.getParameter("formId"));
      map.put("formId", formId);
      map.put("patientId", 2); // Integer.parseInt(request.getParameter("patientId")));
      map.put("formName", ((FormService)Context.getService(FormService.class)).getForm(formId).getName());
      map.put("entityFormDefDownloadUrlSuffix", "moduleServlet/xforms/xformDownload?target=xformentry&contentType=xml&");
      map.put("formDataUploadUrlSuffix", "module/xforms/xformDataUpload.form");
      map.put("afterSubmitUrlSuffix", "patientDashboard.form?");

    return map;
  }

  @Override
  protected Object formBackingObject(HttpServletRequest request) throws Exception {

    return "Not Yet";
  }
}